સફેદ પળિયાવાળું બચ્ચું, હીલ્સમાં બીપી વીડીયા સેકસી મોટા દૂધ સાથે મૂછોવાળા માણસ સાથે વાહિયાત કરે છે.

વર્ણન: દરેક વ્યક્તિ જાણે છે કે સેપર ફક્ત એક જ વાર ભૂલથી થાય છે અને આ વિકલ્પો વિના છે, કારણ કે બીજા દિવસે તે પહેલાથી જ મરી ગયો છે. પરંતુ આ જોક અકથ્ય રીતે નસીબદાર છે, કારણ કે જ્યારે તે તેના બોસને તેનું મોટું શિશ્ન બતાવે છે ત્યારે તે ભૂલો બીપી વીડીયા સેકસી કરે છે. હવે તે માણસ કર્વી બ્લોન્ડ સાથેના ઉન્મત્ત વાહિયાતને ટાળી શકતો નથી, અને બીજા બોમ્બને ડિમાઇન કરવાનું પણ કોઈ કારણ નથી!.